นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

B1

dig

การแปล: ขุด, รัดเข็มขัด, กระเหม็ดกระแหม่

infinitive

dig

[dɪɡ]

อดีตกาล

dug

digged *

[dʌɡ]
[dɪɡd]

กริยาที่ผ่านมา

dug

digged *

[dʌɡ]
[dɪɡd]


* รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น

การเชื่อมต่อกัน คำกริยา [dig]

นำเสนอ

I
dig 
you
dig 
he/she/it
digs 
we
dig 
you
dig 
they
dig 

อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

I
am digging 
you
are digging 
he/she/it
is digging 
we
are digging 
you
are digging 
they
are digging 

อดีตกาล

I
dug; digged 
you
dug; digged 
he/she/it
dug; digged 
we
dug; digged 
you
dug; digged 
they
dug; digged 

ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง

I
was digging 
you
were digging 
he/she/it
was digging 
we
were digging 
you
were digging 
they
were digging 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบ

I
have dug 
you
have dug 
he/she/it
has dug 
we
have dug 
you
have dug 
they
have dug 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

I
have been digging 
you
have been digging 
he/she/it
has been digging 
we
have been digging 
you
have been digging 
they
have been digging 

ที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา

I
had dug 
you
had dug 
he/she/it
had dug 
we
had dug 
you
had dug 
they
had dug 

ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง

I
had been digging 
you
had been digging 
he/she/it
had been digging 
we
had been digging 
you
had been digging 
they
had been digging 

อนาคต

I
will dig 
you
will dig 
he/she/it
will dig 
we
will dig 
you
will dig 
they
will dig 

ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

I
will be digging 
you
will be digging 
he/she/it
will be digging 
we
will be digging 
you
will be digging 
they
will be digging 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต

I
will have dug 
you
will have dug 
he/she/it
will have dug 
we
will have dug 
you
will have dug 
they
will have dug 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

I
will have been digging 
you
will have been digging 
he/she/it
will have been digging 
we
will have been digging 
you
will have been digging 
they
will have been digging 

เงื่อนไข
(Conditional)
คำกริยา [dig]

ปัจจุบันมีเงื่อนไข
(Conditional present)

I
would dig 
you
would dig 
he/she/it
would dig 
we
would dig 
you
would dig 
they
would dig 

เงื่อนไขในปัจจุบันความก้าวหน้า
(Conditional present progressive)

I
would be digging 
you
would be digging 
he/she/it
would be digging 
we
would be digging 
you
would be digging 
they
would be digging 

ที่สมบูรณ์แบบมีเงื่อนไข
(Conditional perfect)

I
would have dug 
you
would have dug 
he/she/it
would have dug 
we
would have dug 
you
would have dug 
they
would have dug 

เงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบก้าวหน้า
(Conditional perfect progressive)

I
would have been digging 
you
would have been digging 
he/she/it
would have been digging 
we
would have been digging 
you
would have been digging 
they
would have been digging 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
คำกริยา [dig]

ปัจจุบันเสริม
(Present subjunctive)

I
dig 
you
dig 
he/she/it
dig 
we
dig 
you
dig 
they
dig 

ที่ผนวกเข้ามาในอดีต
(Past subjunctive)

I
dug; digged 
you
dug; digged 
he/she/it
dug; digged 
we
dug; digged 
you
dug; digged 
they
dug; digged 

เสริมที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect subjunctive)

I
had dug 
you
had dug 
he/she/it
had dug 
we
had dug 
you
had dug 
they
had dug 

Imperativ
(Imperativ)
คำกริยา [dig]

Imperativ
(Imperativ)

I
dig 
you
Let´s dig 
he/she/it
dig 
we
 
you
 
they
 

คำกริยา
(Participle)
คำกริยา [dig]

กริยาปัจจุบัน
(Present participle)

I
digging 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาที่ผ่านมา
(Past participle)

I
dug; digged 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาวลี
(Phrasal verbs)
คำกริยา [dig]

dig around

dig for

dig in

dig into

dig out

dig over

dig upคำกริยา