นี้การใช้เว็บไซต์ในการให้บริการโฆษณาส่วนบุคคลและคุกกี้การจราจรวิเคราะห์ โดยใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่คำกริยา:

hide

การแปล: แอบแฝง, อม, มุดหัว, ซุก, หดหัว, ปิด, แอบ, แอบซ่อน, เร้น, ยักเอาไว้, ซุกตัว, ซุ่ม, กลบเกลื่อน, ซ่อนตัว, หลบ

infinitive

hide

[haɪd]

กริยาที่ผ่านมา

hidden

hid *

[hɪdn]
[hɪd]


* รูปแบบนี้เป็นล้าสมัยหรือใช้ในกรณีพิเศษหรือบางท้องถิ่น

การเชื่อมต่อกัน คำกริยา [hide]

ปัจจุบัน
(Present)

I
hide 
you
hide 
he/she/it
hides 
we
hide 
you
hide 
they
hide 

อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
(Present continuous)

I
am hiding 
you
are hiding 
he/she/it
is hiding 
we
are hiding 
you
are hiding 
they
are hiding 

ที่ผ่านมาง่าย
(Simple past)

I
hid 
you
hid 
he/she/it
hid 
we
hid 
you
hid 
they
hid 

ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง
(Past continuous)

I
was hiding 
you
were hiding 
he/she/it
was hiding 
we
were hiding 
you
were hiding 
they
were hiding 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบ
(Present perfect)

I
have hidden 
you
have hidden 
he/she/it
has hidden 
we
have hidden 
you
have hidden 
they
have hidden 

ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่อง
(Present perfect continuous)

I
have been hiding 
you
have been hiding 
he/she/it
has been hiding 
we
have been hiding 
you
have been hiding 
they
have been hiding 

ที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect)

I
had hidden 
you
had hidden 
he/she/it
had hidden 
we
had hidden 
you
had hidden 
they
had hidden 

ที่ผ่านมาที่สมบูรณ์แบบ continuous
(Past perfect continuous)

I
had been hiding 
you
had been hiding 
he/she/it
had been hiding 
we
had been hiding 
you
had been hiding 
they
had been hiding 

อนาคต
(Future)

I
will hide 
you
will hide 
he/she/it
will hide 
we
will hide 
you
will hide 
they
will hide 

ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
(Future continuous)

I
will be hiding 
you
will be hiding 
he/she/it
will be hiding 
we
will be hiding 
you
will be hiding 
they
will be hiding 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต
(Future perfect)

I
will have hidden 
you
will have hidden 
he/she/it
will have hidden 
we
will have hidden 
you
will have hidden 
they
will have hidden 

ที่สมบูรณ์แบบในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
(Future perfect continuous)

I
will have been hiding 
you
will have been hiding 
he/she/it
will have been hiding 
we
will have been hiding 
you
will have been hiding 
they
will have been hiding 

เงื่อนไข
(Conditional)
คำกริยา [hide]

ปัจจุบันมีเงื่อนไข
(Conditional present)

I
would hide 
you
would hide 
he/she/it
would hide 
we
would hide 
you
would hide 
they
would hide 

เงื่อนไขในปัจจุบันความก้าวหน้า
(Conditional present progressive)

I
would be hiding 
you
would be hiding 
he/she/it
would be hiding 
we
would be hiding 
you
would be hiding 
they
would be hiding 

ที่สมบูรณ์แบบมีเงื่อนไข
(Conditional perfect)

I
would have hidden 
you
would have hidden 
he/she/it
would have hidden 
we
would have hidden 
you
would have hidden 
they
would have hidden 

เงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบก้าวหน้า
(Conditional perfect progressive)

I
would have been hiding 
you
would have been hiding 
he/she/it
would have been hiding 
we
would have been hiding 
you
would have been hiding 
they
would have been hiding 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
คำกริยา [hide]

ปัจจุบันเสริม
(Present subjunctive)

I
hide 
you
hide 
he/she/it
hide 
we
hide 
you
hide 
they
hide 

ที่ผนวกเข้ามาในอดีต
(Past subjunctive)

I
hid 
you
hid 
he/she/it
hid 
we
hid 
you
hid 
they
hid 

เสริมที่สมบูรณ์แบบที่ผ่านมา
(Past perfect subjunctive)

I
had hidden 
you
had hidden 
he/she/it
had hidden 
we
had hidden 
you
had hidden 
they
had hidden 

Imperativ
(Imperativ)
คำกริยา [hide]

Imperativ
(Imperativ)

I
hide 
you
Let´s hide 
he/she/it
hide 
we
 
you
 
they
 

คำกริยา
(Participle)
คำกริยา [hide]

กริยาปัจจุบัน
(Present participle)

I
hiding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

กริยาที่ผ่านมา
(Past participle)

I
hidden 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 คำกริยา