ครั้งสุดท้ายที่คำกริยา webcast


infinitive

webcast

อดีตกาล

webcast

กริยาที่ผ่านมา

webcast

   
   


ที่ได้มาจากคำกริยา:

infinitive

อดีตกาล

กริยาที่ผ่านมา

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]
คำกริยา